Bij schoolklassen die op Groot Zandbrink komen, draait het om beleving. Dit is het kernbegrip waar de locatie de meerwaarde aan ontleent. De boerderij en het landschap hebben een boeiend verleden waar veel over te vertellen is. Het blijft niet bij een verhaal, op Groot Zandbrink kun je ook zien en doen. Zelf aardappel poten, grasland hooien, koeien melken of de kalfjes voeren, op Groot Zandbrink en bij de boeren in de omgeving kan het.. De beleving die een schoolklas op Groot Zandbrink opdoet, zal de kinderen nog lang bijblijven.

Er is een groeiende afstand tussen stad en platteland, tussen boeren en burgers, tussen consumenten en de herkomst van voedsel.
De activiteiten op Groot Zandbrink hebben tot doel om vooral de jeugd te laten zien waar het voedsel vandaan komt en hoe de landbouw functioneert. Hiervoor wordt geen theoretisch of zwaar educatief programma ontwikkeld. Zelf doen, voelen, ruiken en proeven staat voorop. Er worden boerenwerkklassen aangeboden aan middelbare scholen. De leerlingen volgen dan een meerdaags programma waarbij ze vooral de handen uit mouwen steken. Door mee te werken op een boerderij worden de kinderen enthousiast en betrokken. Dit kan zowel op Groot Zandbrink zelf als bij boeren in de omgeving.


Maatschappelijke functie

Hoeve Groot Zandbrink is een monumentale boerderij op een unieke lokatie. Midden in het agrarisch landschap en met een rijke historie. De boerderij heeft een bestemming als groen activiteitencentrum. Het accent ligt op recreatie en educatie. Dit speelt in op een groeiende maatschappelijke behoefte.

Contact

Bel ons
+31 (0)6 15 60 29 94
Bezoek ons
Postweg 2, 3831 SE Leusden
Bereikbaar met OV

Website: Bonte Muizen