Stichting Behoud Oude Werktuigen
De Stichting Behoud Oude Werktuigen (Stichting BOW) stelt zich ten doel om het boerenbestaan in en rond de Gelderse Vallei van vóór 1960 levend te houden. De Stichting beheert en restaureert oude voer- en werktuigen, geeft demonstraties en organiseert diverse activiteiten zoals een ploegwedstrijd en een oogstdag. Paarden spelen een centrale rol bij onze activiteiten. Ruim 80 vrijwilligers verlenen hun medewerking. Kijk voor mer informatie op www.paardenwerktuig.nl.

Met Flehite de boer op

Een unieke expositie van boerenkunst afkomstig uit de particuliere collectie Van Schaik.

Van 1 mei tot en met 12 juni 2016
(woensdag t/m zondag van 12.00 tot 16.00 uur)

Meer info.

FB side web

 


Maatschappelijke functie

Hoeve Groot Zandbrink is een monumentale boerderij op een unieke lokatie. Midden in het agrarisch landschap en met een rijke historie. De boerderij heeft een bestemming als groen activiteitencentrum. Het accent ligt op recreatie en educatie. Dit speelt in op een groeiende maatschappelijke behoefte.

Contact

Bel ons
+31 (0)6 15 60 29 94
Bezoek ons
Postweg 2, 3831 SE Leusden
Bereikbaar met OV

Website: Bonte Muizen