Hoeve Groot Zandbrink is een monumentale boerderij op een unieke lokatie. Midden in het agrarisch landschap en met een rijke historie. De boerderij heeft een bestemming als groen activiteitencentrum. Het accent ligt op recreatie en educatie. Dit speelt in op een groeiende maatschappelijke behoefte.

Doelstellingen Hoeve Groot Zandbrink:

  • educatie en beleving landbouw en platteland
  • levend museum om landbouwhistorie te tonen
  • activiteitenprogramma als sociale dagbesteding
  • beheer natuur en landschap
  • versterken band tussen landbouw en platteland
  • ontwikkeling agrarisch natuurbeheer
  • ontmoetingscentrum voor maatschappelijke organisaties
  • ondersteuning regionale voedselbanken door voedsel beschikbaar te stellen
  • recreative poort tot de Geldersche vallei

Maatschappelijke functie

Hoeve Groot Zandbrink is een monumentale boerderij op een unieke lokatie. Midden in het agrarisch landschap en met een rijke historie. De boerderij heeft een bestemming als groen activiteitencentrum. Het accent ligt op recreatie en educatie. Dit speelt in op een groeiende maatschappelijke behoefte.

Contact

Bel ons
+31 (0)6 15 60 29 94
Bezoek ons
Postweg 2, 3831 SE Leusden
Bereikbaar met OV

Website: Bonte Muizen